Administration

Du som är Regionsadministratör

Börja med att göra en ny grupp för dina kollegor. Bjud in dem genom att ge dem ”Voucher/hemlig inbjudningskod” och denna förklaring eller genom att klippa in deras mailadress i fältet ”Bjud in användare” när du skapat den nya gruppen. Se till att alla skapar konton, annars hittar du dem inte i systemet. Om du väljer att ge dem ”voucher/hemlig inbjudningskod” är det viktigt att också godkänna dem under ”Mina grupper” och ”Väntande användare”.

Du som är Regionsdmin kan välja att göra dina kollegor till Regionsadmin om du vill att kollegorna själva ska ha möjlighet att skapa egna grupper och bjuda in andra Administratörer, gör du dem till Regionsadmin. Gör dessa val under under ”Mina grupper” under den vänstra menyn i appen, gå sedan till fältet ”Administratör för regionen”. För att kunna göra en person till Regionsadmin behöver personen redan ha skapat ett konto, antingen genom inbjudan via mail till eller genom att ha skapat ett nytt konto och skrivit i en Voucher/hemlig inbjudningskod i samband med detta. 

Det är du som är ”Regionsadmin” som vet bäst hur modellen för Administratörer/Klasser/Grupper på just din skola eller i din kommun ska se ut för att fungera smidigt. Du kan själv skapa alla grupper från början om du vet att alla inom organisationen ska ha möjlighet att börja jobba direkt. Du kan också välja att bara ge förslag till ett system för namn på grupperna, sedan får Administratörerna skapa egna grupper och själva vara Regionsadmin som beskrivs ovan. 

Ett sätt är att göra en grupp för varje projekt/klass och se till att alla de Administratörer som arbetar med användarna får tillgång till gruppen och blir Gruppadmin i gruppen. Då är personerna bara Gruppadmin i just den gruppen, dvs. de kan godkänna elevernas artiklar för publicering samt bjuda in nya Gruppadmin i gruppen. Du som är Gruppadmin bjuder in de ny Administratörerna med deras mailadress när du öppnat upp den nya gruppen. Se till att du själv finns med som Gruppadmin i gruppen. Du behöver aktivt ge de nya användarna aministratörsroll. Gå in på ”Lista av användare i gruppen”. Klicka på användaren och ”Ge användaren administratörsroll. Administratörer är markerade med rosa färg, vanliga användare med grå färg. De som är administratörer i gruppen kan sedan själva skapa och ändra ”Voucher/Hemlig inbjudningskod” som eleverna/användarna skriver i fältet för ”Voucher/Hemlig inbjudningskod” då de skapar sina konton första gången eller blir medlemmar i en ny grupp. Koden  gör så att eleverna hamnar i rätt grupp för att kunna arbeta med sina klasskamrater och lärare. Det är först efter att Gruppadministratören godkänt ”Väntande användare” som eleverna får tillgång till gruppen och kan börja skapa artiklar kopplade till gruppen. Elever som redan har konto kan skriva i en ny ”Voucher/Hemlig inbjudningskod” i fältet ”Lägg till Voucher/Hemlig inbjudningskod” för att tillhöra flera grupper.

Administratör i grupp

Under ”Mina grupper” som du hittar under den vänstra menyn kan du hitta information om vilka grupper du är medlem i. Under ”Mina grupper” lägger du också till nya användare genom att bjuda in dem med e-postadress eller ge dem en ”Hemlig inbjudningskod/Voucher”. Koden administrerar du i gruppen i fältet för den ”Voucher/Hemliga inbjudningskoden”.  Koden kan du som är administratör ändra/lägga till när du vill låta dina elever skapa konton och direkt få dem att tillhöra en speciell grupp. Under ”Mina grupper” administrerar du också ”Väntande användare” som begärt tillträde till gruppen. Klicka på användarna som visar sig i listan för att släppa in dem i gruppen. 

Användare som redan har ett konto kan begära tillträde till en ny grupp genom att fylla i en inbjudningskod i ”Arbetsgruppens inbjudningskod”. Om du bjudit in dina användare med e-postadress via systemet följer användarna länken och hamnar direkt i gruppen (Glöm inte att godkänna användaren i ”Väntande användare”!).

För att ge en användare behörighet att vara administratör i en grupp som du själv är administratör i, klicka dig in i gruppen och titta på ”Lista av användare i gruppen”. Klicka på användaren och ge användaren administratörsroll. Administratörer är markerade med rosa färg, vanliga användare med grå färg.

Mina artiklar
Under ”Mina artiklar” i den vänstra menyn får du upp en lista med alla de artiklar du är involverad i. Du kan se rubriker på artiklar i listan, vilken grupp artikeln tillhör, vilken typ av artikel det är, när den senast är redigerad, vem som skapat den och vilken status i publiceringskedjan artikeln har för närvarande.

Profil
Genom att gå in på ”Min profil” i den högra menyn (tre prickar) kan du säkerställa att rätt namn är ifyllt i profilen. Detta är viktigt för att det i slutändan ska bli rätt namn som publiceras och att alla som jobbar tillsammans i grupper ska hitta varandra i systemet. Be eleverna gå in på ”Min profil” och se till att de fyllt i sitt för- och efternamn rätt.

Filtrera artiklar
Du kan filtrera artiklar genom att skriva ord i fältet.