Klicka på bilden/bilderna för att komma till en mapp där du kan ladda ner en presentation. Presentationerna finns i keynote, powerpoint och pdf. 

Presentationen ”Kom igång med gruppen” (1) leder användarna genom de första stegen för att själva testa att göra en artikel. När presentationen är genomförd har alla fått möjlighet att skapa konto och testat att göra en första artikel. 

Presentationen ”Presentera för kollegor” (2) kan du använda när du vill berätta för fler om hur de olika delarna i Mobile Stories fungerar.