Lägg till texter

Klicka i boxen för ”brödtext” för att börja skriva. I ordbehandlaren kan du skriva din text direkt eller klippa in text från ett annat dokument. Ordbehandlaren finner du i boxen för ”ingress” och ”brödtext”. 

Användarna ska inte ändra typsnitt i ordbehandlaren, texten kommer automatiskt renderas i Mobile Stories grafiska profil. Det går bra att använda fet, kursiv och understruken text. Man kan även jobba med punktlistor. 

Försök inte använda returfunktionen för att göra spalter. Retur ska bara användas då det verkligen ska vara ett nytt stycke. 

Om eleverna klipper in text från vissa sajter eller ordbehandlingsprogram händer det att en html-kod följer med som den automatiska renderingen inte klarar av att ”tvätta bort”. Det märks genom att typsnitten ser konstiga ut eller har en annan färg än svart då de renderas i testartikeln. Markera då texten och klicka på symbolen i ordbehandlaren som ser ut som ett suddgummi för att få bort formateringen. 

Det är möjligt att hyperlänka (länka ord utan att visa hela länken) i brödtexten genom att klicka på symbolen för länk. Det kommer då upp en liten ruta där du fyller i ”link title” och ”link target”. I ”link title” fyller eleven i källans namn eller till exempel en rubrik på en artikel. I ”link target” ska länken klippas in. Ordet i texten blir klickbart, rendera en testartikel för att se resultatet. 

Använd inte inklippta bilder eller emojis i ordbehandlaren. Bilder läggs endast in i boxar avsedda för bilder.