Workshopupplägget ”Redaktionsmötet” kan dina elever använda för att planera sina arbeten. ”Mik i flera ämnen” kan du som är lärare använda då du ska planera en uppgift tillsammans med dina kollegor. Klicka på bilderna för att ladda ner dem för utskrift.